Spring til indhold

Servicevilkår

1. Anvendelsesområde
For alle forretningsforhold mellem apimanu® og kunden gælder disse generelle vilkår og betingelser (GTC) udelukkende i den version, der er gældende på ordretidspunktet. Kundens vilkår og betingelser, der afviger fra disse generelle vilkår og betingelser (GTC), kræver skriftligt samtykke fra apimanu®.

2. Indgåelse af kontrakt
Alle tilbud fra apimanu® er uforpligtende. En kontrakt mellem apimanu® og kunden kommer i stand gennem en ordre fra kunden og accept af apimanu®. Kundens ordre afgives ved at indsende den fuldt udfyldte bestillingsformular fra apimanu® på internettet. apimanu® accepterer ordren ved at sende en ordrebekræftelse via e-mail til kunden. I tilfælde af tryk- og juridiske fejl samt fejl på hjemmesiden er apimanu® ikke forpligtet til at acceptere tilbuddet og udføre bestillingen.

3. Levering
Varer der er på lager (apimanu® er ikke ansvarlig for transportproblemer) afsendes i henhold til nedenstående noter.
Bemærkninger om forsendelse og leveringstider:
1. Ved førstegangskundebestilling og betaling ved direkte debitering: apimanu® behandler ordren på ordredagen eller den efterfølgende dag og udfører den direkte debitering. Ved førstegangskunder afsendes varerne fra centrallageret, efter at den direkte debitering er bogført af bankerne, det vil sige efter 2-3 dage. (apimanu® må vente i denne periode på grund af mulige tilbageførsler hos førstegangskunder og beder om din forståelse)
2. For tilbagevendende kunder og faste kunder og betalinger ved direkte debitering: Varerne afsendes på bestillingsdagen eller dagen efter. Direkte debitering udføres samtidig.
3. For alle kreditkortbetalere: Varerne afsendes på bestillingsdagen eller dagen efter. Kreditkortbetalingen udføres samtidig.

Selve forsendelsen foregår med pakkeleveringstjenester og tager mellem 3 og 5 dage, afhængigt af kundens leveringsland.
Hvis varerne ikke er på lager, når ordren afgives, vil apimanu® bestræbe sig på at levere så hurtigt som muligt. Hvis manglende overholdelse af en leverings- eller servicefrist skyldes force majeure, arbejdskonflikter, uforudsigelige forhindringer eller andre forhold, som apimanu® ikke er ansvarlig for, forlænges fristen passende. Såfremt leveringsfristen ikke overholdes af andre årsager end ovennævnte, er kunden berettiget til skriftligt at fastsætte en rimelig henstandsfrist med trussel om afvisning og, efter at denne er udløbet uden held, at træde tilbage fra kontrakten mht. levering eller service indeholdt i kontrakten. Hvis umuligheden af ​​levering er baseret på en leverandørs manglende evne, kan både apimanu® og kunden træde tilbage fra kontrakten, hvis den aftalte leveringsdato overskrides med mere end 2 måneder.

Hvis kunden allerede har betalt købesummen, refunderer apimanu® den naturligvis med det samme. Erstatningskrav på grund af forsinkelse eller umulighed eller manglende opfyldelse, herunder dem, der er opstået før fortrydelse af kontrakten, er udelukket. Medmindre en juridisk repræsentant for virksomheden "apimanu®" handlede forsætligt eller groft uagtsomt.
Desværre kan apimanu® ikke påvirke eventuelle leveringsforsinkelser forårsaget af pakkeudbringeren og er ikke på bekostning af apimanu®. Leveringen til den adresse, du har angivet.

4. Annullering af ordre
apimanu® accepterer annulleringer af ordrer inden for 24 timer. Kunden vil ikke pådrage sig nogen omkostninger inden for denne periode. Hvis ordrer annulleres efter 24 timer til 36 timer, vil apimanu® opkræve en fast sats på 10 euro for annulleringsomkostninger. Afbestilling efter 36 timer fra bestillingstidspunktet er generelt IKKE muligt.

5. Returpolitik
Returnering af de bestilte varer fra kundens side til apimanu® sker af hensyn til gældende EU-lovgivning og de relevante EU-direktiver, samt den enkelte EU medlemslande låst ude. (Varerne ville ikke længere kunne sælges efter at have taget dem tilbage)

6. Betalingsbetingelser og forsendelsesomkostninger
Den mindste ordreværdi er 17 EURO. Betaling sker ved hjælp af en betalingsmetode, der tilbydes på online bestillingsformularen. Selve forsendelsen foregår med pakkeleveringstjenester og tager mellem 3 og 5 dage, afhængigt af kundens leveringsland.
Vi opkræver et forsendelsesgebyr på EUR 4,60 for forsendelser til EU-lande. Hvis der anvendes efterkrav, opkræves et fast efterkravsgebyr på EUR 4,95 ud over forsendelsesgebyret.

Hvis ordreværdien falder til under 17 EURO på grund af en returnering, forbeholder apimanu® sig retten til efterfølgende at beregne forsendelsesomkostninger. apimanu® forbeholder sig også retten til midlertidigt eller helt at deaktivere individuelle betalingsmetoder af tekniske årsager. Alle priser er endelige priser i EURO. Priserne på ordretidspunktet er gældende. Købsprisen forfalder under alle omstændigheder senest ved levering af de bestilte varer. Ved kreditkortbetalinger og direkte debiteringer videregives betalingsoplysningerne til banken.

På grund af den "Anti-penge hvidvaskning Forordninger 2007“ (Anti-Money Laundering Regulations 2007) apimanu® accepterer ikke betalinger i kontanter eller via betalingsmetoder, der ikke klart kan verificeres. For en sikkerheds skyld påpeger apimanu®, at betalinger, som hverken apimanu® eller banken klart kan verificere, vil blive returneret for betalerens regning. apimanu® udøver derefter retten til at afvise ethvert forretningsforhold.

7. Leveringsmængder og eventuel toldbehandling
Varerne fra apimanu® på denne hjemmeside er kun beregnet til slutbrugeren og ikke til videresalg. apimanu® forbeholder sig derfor retten til kun at sende varer i normale husholdningsmængder. Kunden vil om nødvendigt få besked via apimanu® via e-mail. Vareværdien af ​​ordrerne er ikke deklareret i landene i Det Europæiske Fællesskab. I landene i EU kræves INGEN toldafgift af de ansvarlige myndigheder. Hvis varerne sendes til lande uden for EU, kan der blive pålagt told af de ansvarlige myndigheder. FØR du afgiver en ordre, bedes du kontakte de relevante toldmyndigheder i dit land for de gældende toldsatser og/eller toldgodtgørelser. Vores virksomhed er forpligtet til at angive værdien af ​​varerne, når de afsendes. Under alle omstændigheder afholder kunden den tilsvarende told og IKKE apimanu.

8. Ejendomsforbehold og fortrydelse
Varerne forbliver apimanu®s ejendom, indtil fuld betaling er foretaget. En konvertering af den underliggende transaktion er udelukket. Skulle virksomheden apimanu® acceptere en ændring i enkeltsager som en gestus af goodwill, sker dette kun, hvis varerne returneres til virksomheden apimanu® i den originale forseglede emballage og gratis. Under alle omstændigheder gør virksomheden apimanu® gældende et krav på 20 euro ekspeditionsgebyr mod den kunde, der ønsker konverteringen.

9. Garanti og ansvar
Krav fra kunden, der går ud over de krav, der er beskrevet i punkt 4, især erstatningskrav fra kunden, er udelukket. En ombygning er kun mulig efter punkt 4 og anses i øvrigt for udelukket. Under alle omstændigheder bør kunden konsultere en læge FØR bestilling og under alle omstændigheder FØR han accepterer produktet for at rådgive om mulige bivirkninger, tolerance og allergi over for ingredienserne i apimanu® produkterne.

10. Tilbageførsler
Returnering af direkte debiteringer, som udføres af kunden uden det juridiske grundlag i disse relevante vilkår og betingelser, vil blive anmodet om af apimanu® gennem juridiske kanaler. Ved bestilling gør apimanu® udtrykkeligt opmærksom på, at disse vilkår og betingelser er accepteret af kunden.

11. Risikoovergang
Risikoen overgår til kunden, når varerne afsendes af apimanu®.

12. Privacy Policy
De personoplysninger, der kræves for at behandle kontrakten, stilles til rådighed af kunden. De personoplysninger, der kræves til transaktionen, opbevares og videregives om nødvendigt til tredjeparter, såsom banker, som led i den korrekte gennemførelse af ordrebehandlingen. Oplysningerne vil blive behandlet i overensstemmelse med bestemmelserne i Databeskyttelseslov og databeskyttelsesloven om teletjenester. Alle personlige data vil naturligvis blive behandlet fortroligt. apimanu® forpligter sig til at beskytte kundedata mod enhver uautoriseret adgang. Med henblik på kredittjek og kreditværdighedsovervågning apimanu® udveksle data, hvis apimanu® anser dette for nødvendigt. apimanu® tager hensyn til kundens interesser, der er beskyttelsesværdige. For at beskytte mod svindel gemmer apimanu® kundens IP-adresse.

13. Juridisk sted
Kundens bopæl aftales som værneting.

14. afsluttende bestemmelser
Skulle en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser være ineffektive, vil gyldigheden af ​​de resterende bestemmelser ikke blive påvirket. Den ineffektive regulering vil blive erstattet af den relevante lovregulering.

15. Copyright
Copyright af apimanu®. Siderne på denne hjemmeside og denne butik er beskyttet af copyright. Efterligning, selv delvis, er kun tilladt med godkendelse af apimanu®. Enhver tilsidesættelse vil straks blive forfulgt gennem juridiske kanaler.